UVOD

1.Jedna od poznatijih Isusovih izjava je ova: ‘I saznaćete istinu, i istina će vas osloboditi.’ (Jovan 8,32)

2.Danas se ova popularna izajva često uzima u političkom kontekstu…

a)Pozivajući se na slobodu od političkog ugnjetavanja

b)Uzdizanju vrednosti slobodne štampe, i slobode izražavanja

3. Iako su ovo značajne vrline, Isus je imao nešto drugo na umu…

a)Slobodu od nečega daleko ozbiljnijeg nego što je političko ugnjetavanje

b)Istinu koja dolazi samo iz jednog izvora

(Istražimo kontekst u kojem je Isusova izjava pronađena; primer, Jovan 8,31-36.  Iz pažljivog čitanja ovog odlomka, primećujemo…)

SLOBODA O KOJOJ ISUS GOVORI

SLOBODA OD GREHA

1.Jevreji su pogrešno razumeli Isusa – Jovan 8,33 (nikada nikome nismo robovali)

a)Tvrdli su da nikada nisu bili u ropstvu (odnosno politički ugnjetavani)

b)Čudna izjava ukoliko uzmemo u obzir prisutnu okupaciju od strane Rima, a u prošlosti od Egipta, Asirije i ropstva u Vavilonu.

2.Isus je objasnio kontekst svoje izjave – Jovan 8,34-36.

a)On govori o ropstvu grehu

b)On nudi slobodu od okova greha

OKOVI GREHA

1.Tu je krivica greha

a)Krivicu svi delimo – Rimljanima 3,23; 1.Jovanova 1,8.

b)Čak i kada bi pojedinca učinio samo jedan greha (ako bi to uopšte i bilo moguće) – Jakov 2,10.11.

2.Tu je sila greha

a)Isus opisuje kako učinjeni greh pojedinca čini robom grehu – Jovan 8,34 (Svaki ko greši je rob greha)

b)Pavle ilustruje dilemu pojedinca koji je u okovima sile greha – Rimljanima 7,14-24.

(Jače od bilo kojeg fizičkog ropstva jeste duhovno koje dolazi od činjenice da smo grešnici. Dok pojedicna može ozakoniti političku slobodu, jedino isus daje slobodu od okova greha. Kako on to čini, uskoro ćemo saznati)

ISTINA O KOJOJ ISUS GOVORI

NjEGOVO UČENjE

1.Istina o kojoj Isus govori je Njegova reč ili učenja – Jovan 8,31.32.

2.Istina nudi slobodu od okova greha

a)od krivice greha kroz Hristovu krv – Matej 26,28; Efescima 1,7

b)Od sile greha kroz Božijeg Duha – Rimljanima 8,1.2.12.13.

KOJE MORAMO SLUŠATI

1.Da bismo zaista bili njegovi sledbenici – Jovan 8,31; Luka 6,46.

2.Da bismo bili oslobođeni od grha . Rimljanima 6,17.18; Jevrejima 5,9.

POČEVŠI SA KRŠTENjEM U HRISTU

1.U njemu smo rapeti sa Hristom – Rimljanima 6,3.4a.6a

2.U njemu smo umrli grehu, odnosno slobodni smo od greha – Rimljanima 6,6b.7.11a

a)Naša krivica je uklonjena krvlju Isusovom – Dela 2,38; 22,16.

b)Sila greha je oslabljena darom Svetog Duha – Dela 2,38; Efescima 3,16.

3.Ustajemo u novinu života, slobodni da služimo Bogu – Rimljanima 6,4c,11b-14.17.18.

a)Uz pomoć čišćenja Isusovom krvlju – 1.Jovanova 1,9

b)Uz pomoć duha koji umrtvuje i ubija telesna dela – Rimljanima 8,12.13.

NASTAVLjAMO OSTAJUĆI U NjEGOVOJ REČI

1.Kao što je Isus rekao – Jovan 8,31 (Ako vi ostanete u mojoj nauci, onda ste zaista moji učenici)

2.Kako je Jovan ponovio – 2.Jovanova 9 (Svako ko se udaljava i ne istaje u nauci Hristovoj, nema Boga. Ko ostaje u nauci, taj ima i Oca i Sina).

ZAKLjUČAK

1.Možda ćemo sada više ceniti značaj Velikog naloga…

a) Da učinimo učenite, ksteći ih – Matej 28,19

b) Da učinimo učenike učeći ih da drže sve što je Hristos zapovedio – Matej 28,20

2.Time što smo poslušni Velikom nalogu…

a)Mi nudimo istinu koja zaista oslobađa

b)Slobodu od greha, tog tereta koji zaista ugnjetava čovečanstvo.

Da li si ti pod teškim teretom greha, njegove krivice i sile?  Odgovori na Spasiteljev nežan poziv: ‘Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite moj jaram na sebe i naučite od mene, jer ja sam krotak i smeran u srcu, i naći ćete odmor u svojim dušama.  Jer je moj jaram blag i moje breme je lako.’ (Matej 11,28-30).

Prihvati njegov poziv u sledbeništvo (uzmi moj jaram…uči od Mene), sećajući se Njegovog obećanja u današnjem odlomku: ‘Ako vas, dakle, Sin oslobodi, bićete stvarno slobodni.’ (Jovan 8,36)