DRAMA života je psihološka drama u kojoj su svi uslovi, okolnosti i događaji rezultat Vaših pretpostavki.

Budući da je Vaš život određen pretpostavkama koje imate, primorani ste da shvatite da ste ili rob ili gospodar svojih pretpostavki.  Ključ ka nesanjanoj slobodi i sreći je u tome da postanete gospodar svojih pretpostavki. Ovu vlast možete uspostaviti promišljenom, svesnom, kontrolom svoje imaginacije. Svoje pretpostavke određujete na sledeći način: formirajte mentalnu sliku, prikaz željenog stanja, odnosno osobe koja želite da budete. Usmerite svoju pažnju na osećanje da već JESTE ta osoba. Prvo vizualizujte sliku u svojoj svesti. Potom osetite da ste u tom stanju, kao da je zaista izgradilo svet koji Vas okružuje. Putem Vaše imaginacije ono što je bila puka mentalna slika pretvara se u naizgled objektivnu stvarnost.

Velika tajna leži u kontrolisanoj imaginaciji i istajnoj pažnji, čvrsto i neprekidno usmerenoj na željeni cilj.  Ne možemo prenaglasiti da, time što kreirate ideal unutar svoje umne sfere, time što pretpostavljate da već JESTE taj ideal, Vi se sa njim poistovećujete i time sebe preobražavate u njega (misleći iz idela, umesto da mislite o idealu; sva stanja postoje kao ‘puke mogućnosti’, sve dok mislimo o njima, ali kao neodoljivo stvarna kada mislimo iz njih).  Ovo su drevni učitelji nazivali ‘podvrgavanje Božijoj volji’ ili ‘boravljenjem u Gospodu’, i jedini pravi test ‘boravljenja u Gospodu’ je to što svi koji u Njemu borave neizbežno bivaju preobraženi u ono u čemu borave (razmišljanje iz stanja ispunjene želje). Postajete nešto u skladu sa svojom usmerenom, a Vaša usmerena volja je Vaša koncepcija o sebi i sve na šta pristajete i prihvatate kao tačno.  Vi, zauzimajući osećanje ispunjene želje i istrajavajući u njemu, primate rezultate tog stanja; ako ne zauzimate osečanje uspunjene želje, bićete vazda oslobođeni i rezultata.

Kada shvatite otkupljujuću ulogu Imaginacije, u rukama imate ključ za rešenje svih svojih problema. Svaka faza Vašeg život je rezultat korišćenja Vaše imaginacije. Samo kontrolisana imaginacije je sredstvo Vašeg napretka, ispunjenja Vaših snova. Ona je početak i kraj svakog stvaranja. Velika tajna je kontrolisana imaginacija i čvrsta pažnja stalno iznova usmerena na osečanje ispunjene želje, sve dotle dok to osečanje ne preplavi um i istisne iz njega sve druge ideje. Možete li dobiti veći dar nego da Vam se kaže Istina, Istina koja će Vas osloboditi?  A Istina koja oslobađa je da možete iskusiti u imaginaciji ono što želite da iskusite u stvarnosti, i time što ćete održavati ovo iskustvo u Imaginaciji, Vaša želja će postati stvarnost.

Ograničeni ste jedino nekontrolisanom imaginacijom i nedostatkom pažnje usmerene na osečanje da Vam je želja već ispunjena. Kada imaginacija nije pod kontrolom, i pažnja nije usmerena na osečanje ispunjene želje, nikakva molitva ili bogobojažljivost ili prizivanje Boga neće uroditi plodom. Kada možete prizvati koji god prizor želite, kada su oblici Vaše imaginacije jasni kao oblici u prirodi, tada ste gospodar svoje sudbine.  Morate prekinuti sa trošenjem svojih mili, svog vremena i novca. Sve u životu mora biti investicija.

(Nevil Gadard)

Vizije lepote i sjaja, 

oblici davno nestalog roda, 

zvuci i lica i glasi, 

iz če’te dimenzije 

prostranog svoga- 

i univerzumom beskonačnim, 

putuju naše misli, nošene

od blještavila svog –

jedni to zovu imaginacija

a drugi zovu Bog