‘Kad biste bili deo sveta, svet bi vas voleo jer biste bili njegovi.  Ali pošto niste deo sveta, nego sam vas ja izabrao iz sveta, zato vas svet mrzi.’ (Jovan 15,19)

Ovde se radi o milosti koja izdvaja i pogledu koji vidi razlike, jer neki su učinjeni posebnim predmetom božanske naklonosti.  Nemoj se bojati da razmišljaš o ovom velikom učenju o izabranju.  Kada su ti misli teške i utučene, videćeš da je ovo kao flaša najkvalitetnijeg napitka.  Oni koji sumnjaju u učenje o bilosti ili koji ga guraju pod tepih, propuštaju najbogatije ‘grozdove iz Eškola’: oni gube vino iz najbolje prese, i gube masne stvari pune srži.  U Giladu nema takvog melema koji može da se poredi sa njom. Ako je med u Jonatanovom drvetu samo na dodir prosvetlio oči, ovo je med koji će prosvetliti tvoje srce da voli i uči o tajnama Carstva Božijeg.  Jedi i ne boj se hoćeš li se prejesti; živi na ovom izvoru poslastica, nemoj se plašiti da je to previše osetljiva ishrana.  Meso sa Kraljevog stola neće naškoditi ni jednom od Njegovih dvoranina. Čezni da ti se razum uveća, da bi mogao da razumeš sve više i više večnu, beskrajnu, probirljivu ljubav Božiju.  Kada se popneš na vrh visok kao što je izabranje, nastavi penjati se na sestrinsku planinu, zavet milosti. Zavetna veridba je oružje ogromne stene iza koje mi ležimo utvršeni, zavetna veridba sa pouzdanjem, koje je Hristos Ius , je tiho mesto počinka za uznemirene duhove.

Ako je Isus preuzeo na sebe da me dovede u slavu, i ako je Otac obežao da će me dati Sinu da budem deo Njegove večne nagrade za trud Njegove duše, onda, moja dušo, sve dok sam Bog ne bude bio neveran, kada Isus prestane da bude istina, tu si siguran. Kada je David plesao pred kovčegom, rekao je Mihali da ga je izabranje na to navelo. Dođi, moja dušo, kliči pred Bogom blagodati i skači od radosti u srcu.

(Čarls H. Sperdžen)