Dobro je da postoji onaj koji je uvek isti i koji je uvek sa nama.  Dobro je da postoji jedna stabilna stena usred olujnih talasa naših života.  O dušo moja, ne stavljaj svoju naklonost na blago koej rđavi, koje moljac jede, i koje propada, nego osloni svoj srce na Onoga koji ostaje večno veran tebi.  Nemoj graditi svoju kuću na živom pesku ovog varljivog sveta, nego postavi svoju nadu na ovu čvrstu stenu, koja će, i usred kiše i podvljalih poplava, ostati besprekorno sigurna.  Dušo moja, stavi svoje blago u jedini siguran sef; čuvaj svoje dragulje tamo gde ih nikada nećeš izgubiti.  Stavi sve svoje u Hrista; usmeri svu svoju ljubav na Njega, sve svoje nade u Njegove zasluge, svo svoje poverenje u Njegovu svemoguću krv, svu svoju radost u NjEgovu prisutnost, i tkao se možeš radovati i u gubitku, i prkositi uništenju.  Zapamti da svo cveće ovog sveta vene vremenom, i dolaze dani kada ništa neće ostati osim crne, hladne zemlje.  Smrt će uskoro svojim crnilom ugasiti tvoju sveću. O kako je slatko imati sunčevo svetlo kad se sveća ugasi.  Mračna bujica poplave može uskoro protutnjati između tebe i svega što imaš; zato veži svoje srce za Onoga koji te nikada neće otaviti; pokloni svoje poverenje onome koji će ići sa tobom kroz crne i divlje bujice smrti, i koji će te prevesti sigurno na nebesku obalu, i učiniti da sediš sa Njim na nebesima zauvek. Idi, tužni sine žalosti, ispričaj svoje tajne Prijatelju koji te drži uz sebe bliže nego brat.  Poveri sve svoje brige Onome koji se nikada neće odvojiti od tebe, koji te nikada neće ostaviti, i koji ti niakda neće dozvoliti da odeš od Njega, sigurni ‘Isus Hristos, isti juče, danas i doveka’.  ‘Evo, Ja sam sa tobom uvek’, je dovoljno obećanje na kojem moja duša živi, svi drugi me mogu napustiti.

(Čarls Hedon Sperdžen)