Ništa vam ne može biti privlačno ni odbojno kod drugih a da time ne projektujete šta volite i osuđujete kod sebe.

Kada upoznate neku osobu, istog trenutka formirate izvesnu mentalnu sliku i predstavu o njoj.

samo nekoliko minuta posle upoznavanja već ste načisto šta vam se kod nje dopada, i šta vas od nje odbija. U početku, u prvim trenucima po upoznavanju, kada se određujete prema nekome, uglavnom se oslanjate na spoljne detalje koje neposredno doživljavate čulima – boju očiju, izraz lica ili miris parfema. Takođe, vaš utisak zavisi i od mogućih asocijacija utemeljenih na vašim dotadašnjim iskustvima u druženju.

Način na koji reagujete pri upoznavanju sa novim ljudima najbolji je pokazatelj vašeg odnosa prema sebi. Moglo bi se reći da vaša reakcija na druge više govori o vama samima nego o onome ko je izaziva.  Vama ne može biti ni drago ni mrsko bilo šta u vezi sa drugima što istovremeno ne predstavlja idealan indikator koji otkriva sve ono što cenite ili osuđujete kod sebe.  Nas, nesvesno, privlače svi oni koji su nam na prvi pogled najsličniji i sa kojima prema sopstvenom mišljenju, imamo mnogo zajedničkog. Takođe, na prvi pogled nas odbijaju upravo osobe kod kojih prepoznajemo one osobine i karakteristike koje osuđujemo kod nas samih.  To znači da druge posmatramo na osnovu naših životnih iskustava, osećanja, misli i stavova o sebi, o drugima i o životu.  Po pravilu, skloni smo da se zavaravamo da smo u svakom trenutku sposobni da formiramo potpuno nezavisne stavoe o drugima, da u odlučivanju do maksimuma budemo nepristrasni i objektivni, potpuno van uticaja ranijih iskustava, što je, naravno, daleko od istine.

Zamislite na trenutak da svi ljudi oko vas imaju veoma važnu ulogu koja se sastoji u tome da vam omoguće da u kontaktu s njima zapravo upoznate sebe, da vam oni zapravo šalju vrlo važne informacije o vama samima.  Ako uspete u punoj meri da usvojite ovakav stav i način raznišljanja, onda će vam svaki novi kontakt sa drugima pružiti izvanrednu mogućnost da saznate nešto novo o sebi i da uvek iznova nastavite proces učenja i samosaznavanja.  Razmislite na tranutak o tome da li vrline koje cenite kod drugih, poput snage, sposobnosti i svega pozitivnog i vrednog hvale, zapravo predstavljaju ono na šta ste ponosni i kod sebe.  Posmatrano u ovom kontekstu, vi zapravo treba da svima oko vas dozvolite i omogućite da na pravi način probude u vama vaše vlastito osećanje samopouzdanja i zadovoljstva zbog svega pozitivnog u vašoj ličnosti.

Imajući sve ovo u vidu, prihvatanjem ovakvog prustupa problemu, one osobe o kojima imate inicijalno negativan stav možete smatrati vrstom bogomdanog poklona koji vam na najbolji način ukazuje na sve ono što osuđujete i čime niste zadovoljni kod sebe.  Zamislite da vam je svaki put kada ste zbog nekoga besni, povređeni ili iziritirani zapravo pružena prilika da zalečite stare rane, da se suočite sa situacijama iz prošlosti koje su vas ispunjavale besom, ljutnjom i uznemirenošću, i da ih prevaziđete.  Možda je sagledavanje tuđih slabosi prilika da pokažete svoju ljubav i razumevanje prema bližnjima, a to može biti i idealan trenutak za suočavanje sa podsvesnom osudom o otporom koji gajite prema nekoj vlastitoj osobini i za pokušaj da takve sadržaje u sebi osvestite i sanirate.

Ukoliko tako priđete životu, uskoro ćete i one prema kojima gajite najveći otpor i one sa kojima se idealno slažete, i kojima se čak divite, sagledati i doživeti kao odraz, samo kao odraz, delimični lik vas samih, reprodukovan u imaginarnom ogledalu, a koje odbacujete i prema kojima imate otpor i kojih se treba, na svaki način, oslobotidi, tako i sve one pozitivne osobine koje valja prigrliti, sačuvati i ojačati u sebi.

Izazov koji je pred vama se može definisati na sledeći način: neophodno je da se potrudite da ostvarite radikalnu promenu u svom pristupu drugima i, umesto da ih prosuđujete i vrednujete spolja, da se potrudite da tokom celog života saledavate i preispitujete sebe iznutra.  Vaš zadatak je da razmotrite sve svoje odluke, stavove i projekcije koje u svom rasuđivanju obično usmeravate ka drugima i da pokušate da ih prihvatite kao putokaze koji vam ukazuju na koji način možete da pomognete sebi: da ojačate i s vremenom napredujete i postanete kompletnija osoba.