Psalam 1

Blago čoveku koji se ne ravna prema savetu bezbožnika, ne zaustavlja se na putu grešnika, i ne seda u zbor opakih.

On uživa u zakonu Gospodnjem i o zakonu Njegovom razmišlja dan i noć!

On je kao drvo posađeno uz vode potoka, što rađa plod u pravo doba na kojem ne vene lišće; šta god poduzme to i uspe.

Nisu takvi bezbožnici, oni su kao pljeva koju raznosi vetar.

Zato se opaki ne mogu održati na sudu, ni grešnici na zboru pravednika.

Jer Gospod čuva put pravednih; a put bezbožnih završava u propasti.