Načelo: Neka vaša reč uvek bude ljubazna. (Kološanima 4,6)

Neka pitanja koja možeš sebi postaviti

1.Kada sam zadnji put nekoga konkretno pohvalio? (1.Korinćanima 11,2; Otkrivenje 2,1-3)

2.Da li pokazujem poštovanje prema drugima tako što kažem ‘molim te’ i ‘hvala ti’? (Postanak 13,14; Jovan 11,41)

3.Kada pričam s nekim, da li uglavnom govorim o sebi ili sam zainteresovan za mišljenje i osećanja drugih? (Filipljanima 2,3.4; Jakov 1,19)

4.Da li ono što znam o drugima koristim da bi ih izgradio ili da bi ih slomio? (Poslovice 15,1.2)

5.Šta mislim o korišćenju vulgarnih reči i šta moje gledište otkriva o tome šta mi je u srcu? (Luka 6,45; Jakov 3,10.11)

 

Nema sumnje da je govor dragocen dar od Boga.  Ljubav prema Gospodu treba da nas podstakne da ispravno koristimo taj dar, a ne da ga zloupotrebljavamo.

Nemojmo zaboraviti da reči koje upućujemo drugima imaju moć – moć da čoveka izgrade ili da ga slome. Trudimo se onda da taj dar koristimo onako kako je to Gospod nameravao – da ‘izgrađujemo druge’.  Tada će naše reči biti blagoslov za one koji nas okruuju i pomoći će nam da ostanemo pod okriljem Božje ljubavi.