http://youtu.be/x2ElpNj16jI

Isus i Petar (JOVAN 21:15-19)

Kada su doručkovali, Isus upita Simona Petra: »Simone sine Jovanov, voliš li me više nego ovi?«

»Da, Gospode«, odgovori mu Petar, »ti znaš da te volim.«

A Isus mu reče: »Napasaj moju jagnjad.«

Onda ga Isus upita po drugi put: »Simone sine Jovanov, voliš li me?«

»Da, Gospode«, odgovori mu Petar, »ti znaš da te volim.«

A Isus mu reče: »Čuvaj moje ovce.«

Onda ga Isus upita treći put: »Simone sine Jovanov, voliš li me?«

A Petar se rastuži što ga je treći put upitao: »Voliš li me?« pa mu reče: »Gospode, ti znaš sve, i znaš da te volim.«

A Isus mu reče: »Napasaj moje ovce. Istinu ti kažem: kada si bio mlađi, opasivao si se sâm i išao si kuda si hteo. Ali, kada ostariš, raširićeš ruke, pa će te drugi opasati i odvesti kuda nećeš.«

To je rekao nagoveštavajući kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. I kada mu je to kazao, reče: »Pođi za mnom.«