‘Jer ću na žedne izliti vodu i potoke na suvu zemlju…’ (Isaija 44,3a).

Kada vernik padne u depresivno, tužno stanje osećanja, on četo pokušava sebe da podigne iz njega tako šeo se kažnjava sa mračnim u tužnim strahovima. To nije put da se podigneš iz prašine, već da nastaviš da budeš u njoj. Kao da vežeš orlu krila da poleti, tako je i kada sumnjaš kako bi povećao blagodat.  Nije zakon, nego je Evanđelje to koje na početku spasava dušu koja je u potrazi, i nije robovanje zakonu neto je to Evanđeoska slobodan koja može da obnovi posrnulog vernika nakon toga.  Ropski strah ne dovodi posrnule natrag Bogu, već slatko udvaranje ljubavi ih navodi do Hristovog zagrljaja.  Da li ti žeđaš ovog jutra za živim Bogom, i nesrećan si jer ga ne možeš naći na zadovoljstvo tvoga srca? Da li si izgubio radost pobožnosti i da li je ovo tvoja molitva: ‘Obnovi u meni radost tvog spasenja’?  Da li si takođe svestan da si nepolodan, kao suva zemlja; da ne donosiš ploda za Boga na koji On ima pravo da od tebe očekuje, da nisi toliko koristan u Crkvi, ili u svetu, onoliko koliko to tvoje srce želi? Onda, ovde je upravo obećanje koje je tebi potrebno: ‘Jer ću na žednog izliti vodu’. Primićeš milost koju toliko tražiš, i imaćeš je za tvoje najdublje potrebe.  Voda osvežava žedne: ti ćeš biti osvežen, tvoje želje biće zadovoljene.  Voda brzo podigne život uspavanoj biljci: tvoj život će biti podignut svežom blagodaću.  Voda natapa pupoljke i čini voće zrelim; ti ćeš imati plodonosnu blagodat, bićeš plodonosan na putevima Božijim. Kakav god dobar kvalitet bio u Božijoj blagodati, ti ćeš uživati u punini. Svo bogatstvo božanske blagodati primićeš u izobilju, bićeš preplavljen sa njom; i kao što ponekad polja budu poplavljena nabujalim rekama, i njive se pretvore u bazene, tako ćeš i ti biti – iz žedne zemlje će poteći izvori vode.

Trijumf molitve: Sada se oslobađam svega. Ulazim u stanje mira, harmonije i radosti. Bog je svuda, u svemu i sam je sve.  Moj život je ispunjen osećanjem trijumfa jer znam da me božanska ljubav vodi, usmerava, podržava i leči.  Bezgrešno prisustvo Boga je u sušitni mog bića.  Ono se iskazuje u svakoj čestici mog tela. Nema odlaganja, smetnji ili prepreka ostvarenju onoga što želim iz srca. Svemoguća sila Gospoda je na mojoj strani. Znam šta želim; moja želja je jasna i definisana. Moj um je u potpunosti prihvata. Ostajem veran do kraja. Ulazim u Jerusalim; to znači da je moj um spokojan.