Da li ste se ikada pitali šta je potrebno uraditi da bi zadobili večni život (večno zajedništvo sa Bogom, besmrtnost, radost, mir utehu…)? Ono što je potrebno učiniti nama je nemoguće. Niko ne može postati savršeno bezgrešan i savršeno dobar. Znači li to onda da ne postoji način da budemo spašeni? Nikako! Spasenje nam je dato besplatno, ali JEDINO u Isusu Hristu! Za detaljnija objašnjenja pogledajte video.

http://youtu.be/RvgNPuAq4Ak