GOSPOD Bog je zaključio prvi brak.  Biblija nam kaže da je on tvorio ženu i ‘doveo je čoveku’.  Adamu je bilo veoma drago, pa je rekao: ‘Evo napokon kosti od mojih kostiju i mesa od mog mesa’ (Postanak 2,22.23).  Bog i danas želi da bračni parovi budu srećni.

Kada dvoje stupe u brak, možda misle da će sve biti savršeno.  Međutim, činjenica je da će čak i muž i žena koji se vole imati problema (1.Korinćanima 7,28).

Pogledajmo nekoliko biblijskih načela koja, ako se primenjuju, mogu doprineti sreći u braku i porodici (Psalam 19,8-11)

1.PRIHVATITE ULOGU KOJU VAM JE BOG DAO

Šta Biblija kaže? Muž je poglavar porodice (Efescima 5,23).  Muževi, Gospod očekuje da saosećajno brinete o svojoj ženi (1.Petrova 3,7). On ju je stvorio tako da s vama čini jednu harmoničnu celinu.  Zato on želi da poštujete njeno dostojanstvo i da je volite (Postanak 2,18). Zbog ljubavi ćete biti spremni da njeno dobro stavljate ispred svog (Efescima 5,25-29)

Žene, Gospod očekuje da poštujete muža i pomažete mu da ispuni svoju ulogu (1.Korinćanima 11,3; Efescima 5,33). Podržite njegove odluke i celim srcem sarađujte s njim (Kološanima 3,18). Žena koja tako čini biće lepa u očima svog muža, a takođe i u Gospodnjim očima (1.Petrova 3,1-6).

Šta možete učiniti: Pitajte bračnog druga u čemu se možete poboljšati.  Pažljivo slušajte i dajte sve od sebe u tom pogledu.

Budite strpljivi. Trebaće vam vremena da naučite kako da jedno drugo učinite srećnim.

2.UZIMAJTE U OBZIR OSEĆANjA BRAČNOG DRUGA

Šta Biblija kaže?  Razmišljajte o tome šta je dobro za vašeg bračnog druga (Filipljanima 2,3.4). Budite blagi prema njemu, imajući na umu da Bog to očekuje od svojih slugu (2.Timoteju 2,24).  ‘Neko ko nepromišljeno govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih lek.’ Zato mudro birajte reči (Poslovice 12,18).  Bog će vam svojim duhom pomoći da u govoru pokazujete ljubaznost i ljubav (Galatima 5,22.23; Kološanima 4,6).

Šta možete učiniti: Pre nego što započnete razgovor o važnim stvarima, molite se za mir i otvoren um.

Pažljivo razmislite šta ćete reći i kako ćete to reći.

3.JAČAJTE ZAJEDNIŠTVO

Šta Biblija kaže? Kada stupite u brak, postajete ‘jedno telo’ s bračnim drugom (Matej 19,5). Ali još uvek ste dve osobe i ponekad ćete imati različita gledišta.  zato treba da naučite kako da međusobno usaglasite razmišljanja i osećanja (Filipljanima 2,2).  To je naročito važno kada donosite odluke.  Biblija kaže: ‘Savetovanjem nastaju uspešne zamili’ (Poslovice 20,18). Neka vas biblijska načela vode dok zajedno donosite važne odluke (Poslovice 8,32.33).

Šta možete učiniti: Delite svoja osećanja s bračnim drugom, a ne samo informacije i gledišta.  Dogovarajte se sa supružnikom pre nego što se na nešto obavežete.

BUDITE REALNI I POZITIVNI

Nemojte očekivati savršenstvo ni od sebe ni od bračnog druga (Psalam 103,14; Jakovljeva 3,2).  Usredsredite se na dobre strane svog supružnika.  Budite uvereni da su biblijska načela delotvorna i budite strpljivi (2.Timoteju 3,16).  Bog će vas nagraditi ako se trudite da primenjujete njegove savete i vaš brak će iz godine u godinu biti sve jači (Galatima 6,9).

Razmislite…

Da li se moj bračni drug oseća da njegovo dobro stavljam ispred svog?  Čime sam danas pokazao da ga volim i poštujem?