Anglikanska crkva Severne Amerike (ACNA) i Pravoslavna crkva Amerike (OCA) održale su ekumensku molitvu u četvrtak 18.avgusta. Tom prilikom je nastavljen ekumenski dijalog između ove dve crkve koje su u zadnjih nekoliko godina vrlo bliske.

Nakon ekumenske molitve, mitropolit je arhiepiskopu poklonio ikonu američkih svetaca, Sv.Sebastijana, Sv.Tihona i Sv.Jovana. Ova tri svetitelja su 8.decembra 1900 godine, bili prisutni na posvećenju Anglikanskog episkopa preuzvišenog Redžinalda Vebera

acna-oca2